Crematie of Begrafenis?

Die keuze is erg persoonlijk, en kan van verschillende factoren afhangen. Belangrijk is in ieder geval om dit goed door te spreken voor het overlijden, of anders vooraf op papier vast te leggen.

Ook zoiets war veel mensen bij leven niet aan denken. Hoe moeilijk dit thema ook is, praat er met elkaar over, zodat als het overlijden komt dat je van elkaar weet of je een begrafenis wilt of een crematie. En dat is natuurlijk ook van toepassing voor wat betreft eventuele speciale wensen.

Heb je een uitvaartverzekering die in natura uitbetaald, dan kun je dat natuurlijk bij de verzekeraar vast laten leggen. Verstandig is in ieder geval dit door te spreken met je partner of nabestaanden, waarbij zowel jouw wens, als de wens van partner en nabestaanden mee moeten tellen.

Vaak wordt echter de keuze voor crematie of begrafenis ingegeven door de traditie in een familie, en vaak ook door geloof. Crematie is immers niet in alle soorten geloof toegestaan, en de begrafenis mag ook niet altijd overal vanuit een geloof.

Soms willen Nederlanders begraven worden in het land van herkomst, en ook daar moet rekening mee gehouden worden.

Een derde groep mensen beslist deze keuze puur op gevoel, en vaak wordt de keuze ook zo ver mogelijk vooruit geschoven. Regelmatig komt het overigens ook voor dat pas na het overlijden wordt besloten of gecremeerd of begrafen wordt.

Crematie of begrafenis – een moeilijke keuze

Er zijn wel twee grote verschillen tussen een crematie en een begrafenis. Aan de ene kant is dat de prijs, want bij een crematie hoeft er geen graf betaald hoeft te worden, en is dus veelal een crematie goedkoper.

Bovendien is er bij een begrafenis een meer tastbaar herdenkingsmonument mogelijk.

Een grafsteen is vaak voor veel mensen veel tastbaarder dan een urn. Bovendien kun je natuurlijk meer je gevoel kwijt in de tekst op een grafsteen. Het is groter, meer permanent.

Als je na crematie al een urn wilt, is het kleiner, en dus minder tastbaar. Bij veel crematies is er bovendien helemaal geen sprake van een urn, maar wordt de as op een speciaal veld uitgestrooid, of elders.

Maar, de urn kan in veel gevallen natuurlijk wel worden bijgezet in een urnenmuur of andere gedenkplek, en het is dus niet expliciet nodig om de urn thuis op de schoorsteenmantel te plaatsen.

Het aantal crematies neemt dan ook toe de laatste jaren, en het aantal begrafenissen neemt dus af.

Waar je ook voor kiest, het is een belangrijke keuze, en kan het best genomen worden terwijl je nog in leven bent. En dat is van toepassing op alle wensen die je zelf hebt voor jouw uitvaart, waar jouw nabestaanden normaliter graag gehoor aan geven.

Overleg met elkaar en geef aan wat jouw wensen zijn. Hou ook rekening met de wensen van je partner en kinderen.

Een uitvaart is een droevig iets, en de nabestaanden zullen blij zijn met de wetenschap dat het geheel volgens de wensen werd gedaan.

Dat is ook een stukje verwerking voor de nabestaanden.